به گزارش صدای برخوار؛ مردم مومن و روزه‌دار شهرستان برخوار همراه با آحاد مردم ایران اسلامی و همپای ملت‌های آزادی‌خواه جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند.عموم مردم فرهنگیان و دانش آموزان و مسئولین شهرستان برخوار درمسیر راهپیمایی همدل و همزبان بامردم ایران اسلامی امروز بار دیگر با […]

به گزارش صدای برخوار؛ مردم مومن و روزه‌دار شهرستان برخوار همراه با آحاد مردم ایران اسلامی و همپای ملت‌های آزادی‌خواه جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند.
عموم مردم فرهنگیان و دانش آموزان و مسئولین شهرستان برخوار درمسیر راهپیمایی همدل و همزبان بامردم ایران اسلامی امروز بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی روز قدس ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس ، نفرت و انزجار خود را از غاصبان قدس با سردادن شعارهای مرگ برآمریکا ، مرگ براسرائیل ومرگ برآل سعود اعلام نمونده و حماسه ای بی نظیر آفریدند.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

.

گزارش تصویری/مردم شهرستان برخوار فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

/انتهای پیام/