صدای برخوار،همزمان با هفته دولت ۶ پروژه در شهرستان برخوار با کمک خیرین و بخش خصوصی کلنگ زنی و افتتاح شد.

صدای برخوار،همزمان با هفته دولت ۶ پروژه در شهرستان برخوار با کمک خیرین و بخش خصوصی کلنگ زنی و افتتاح شد.
به گزارش صدای برخوار،بهره برداری از زمین چمن سه شهر از جمله پروژه های شهرستان بود که با کمک خیرین و شهرداری به بهره برداری رسید همچنین در این هفته مدرسه خیر ساز کلنگ زنی شد ویک گلخانه که توسط بخش خصوصی راه اندازی شده بود به بهره برداری رسید.

خدمات زیربنایی در برخوار انجام نشده و شهرستان برخوار از ساخت ترین زیرساخت های محروم است.

چرا پروژه هایی همچون پیامبراعظم که نجات بخش برخوار از بن بست است مسکوت مانده ؟
بیمارستان ۹۶ تختخوابه و آزمایشگاه شهرستان به کجا رسید؟
چرا شهرستان برخوار همچنان از داشتن سایت اداری محروم است؟
علت نبود زیرساخت ها در شهرستان برخوار چیست؟
چه کسی پاسخگو محرومیت برخوار از ساده ترین زیرساخت ها است؟

انتهای پیام/