به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: در بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط از کارگاه های شهرک صنعتی دولت آباد به یکی از سوله های شهرک مشکوک و پس از گرفتن مجوز قضایی به محل وارد شدند.حسن کمالی افزود: در این کارگاه […]

به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: در بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط از کارگاه های شهرک صنعتی دولت آباد به یکی از سوله های شهرک مشکوک و پس از گرفتن مجوز قضایی به محل وارد شدند.
حسن کمالی افزود: در این کارگاه افراد متقلب با آب و شکر اقدام به تهیه عسل پاتیلی می کردند که در این زمینه یک نیسان با ۴۰گونی ۵۰ کیلویی شکر و همچنین هزار و ۵۰۰ کیلو عسل تقلبی آماده عرضه به بازار، توقیف و محل مهر و موم شد.
وی گفت: پرونده برای رسیدگی به مراجع قانونی تحویل شد.