صدای برخوار-در چند سال اخیر پروژه های عمرانی شهر دولت آباد پیشرفت چندانی نداشته و این موضوع باعث نارضایتی مردم از عملکرد مسئولان شهری و شورای شهر شده است.

صدای برخوار-در چند سال اخیر پروژه های عمرانی شهر دولت آباد پیشرفت چندانی نداشته و این موضوع باعث نارضایتی مردم از عملکرد مسئولان شهری و شورای شهر شده است.
به گزارش صدای برخوار،شهردار دولت آباد طی گفت و گو با رسانه های شهرستان علت عدم پیشرفت پروژه ها را مسائل اقتصادی می داند ؛ در حالی که عدم پیشرفت این پروژه ها ارتباطی با شرایط اقتصادی ندارد.
طبق شنیده ها بنظر می رسد، یکی از علل طولانی شدن پروژه ها عدم تعامل شورا با مسئولان شهر و شهردار است؛ زیرا اگر مسئولان شهر و شهردار با شورا و شورا با مسئولان شهر و شهردارتعامل داشته باشند ؛ این تعاملات باعث برنامه ریزی در راستای مطالبات مردم و پروژه های شهری می شود.

شهردار در جلسه ای که با اصحاب رسانه داشت از به کارگیری پساب در خطوط لوله آبیاری ظرف ۱۰ روز آینده و بهره برداری کامل از پارک سید محمد تایک ماه آینده خبرداد اما متاسفانه هنوز این وعده های محقق نشده است .تابستان آمد و رفت ؛اما ساماندهی پارک ها در فصل تابستان که نیاز ضروری شهر بود همچنان به سرانجام نرسیده است.

زمانی که اعضای شورای شهر ، شهردار را انتخاب کردند باید هوشیارانه شخصی را انتخاب میکردند که لطمه به اجرای پروژه ها وارد نشود.

در چند روز اخیر تغییراتی در نیروهایی شهرداری به وجود آمد امیدوراریم تغییرات اخیر درخصوص نیروهای شهرداری در راستا پیشبرد پروژه های شهری و تحقق وعده های شورا و شهردار باشد .
انتهای پیام طغیانی