به گزارش شمال اصفهان؛ امروز به مناسبت دهه مبارک فجر و با همکاری کمیته امداد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار چکاپ رایگان سالمندان روستاهای پروانه و علی آبادچی انجام شد و در پایان از طرف کمیته امداد بسته های بهداشتی به سالمندان اهدا شد. همچنین به چند نفر از سالمندان ناتوان در منزل […]

به گزارش شمال اصفهان؛ امروز به مناسبت دهه مبارک فجر و با همکاری کمیته امداد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار چکاپ رایگان سالمندان روستاهای پروانه و علی آبادچی انجام شد و در پایان از طرف کمیته امداد بسته های بهداشتی به سالمندان اهدا شد.

همچنین به چند نفر از سالمندان ناتوان در منزل خدمات ارایه شد.

چکاپ رایگان سالمندان در روستاهای پروانه و علی آبادچی

.

چکاپ رایگان سالمندان در روستاهای پروانه و علی آبادچی

.

چکاپ رایگان سالمندان در روستاهای پروانه و علی آبادچی