مهناز طغیانی -تا زمانی که رسانه هایی بدون تخصص و تبحر ، خواسته یا ناخواسته بلندگوی مسئولان در شهرستان می شوند و این رسانه ها مورد حمایت قرار می گیرد ؛ رسالت رسانه ای در این شهرستان زیر سوال می رود.

مهناز طغیانی -تا زمانی که رسانه هایی بدون تخصص و تبحر ، خواسته یا ناخواسته بلندگوی مسئولان در شهرستان می شوند و این رسانه ها مورد حمایت قرار می گیرد ؛ رسالت رسانه ای در این شهرستان زیر سوال می رود.
به گزارش صدای برخوار، مردم شهرستان برخوار دارای استعداد های خوبی در زمینه های مختلف هستند ، چند تن از خبرنگاران فعال و نامی اصفهان از همین شهرستان هستند ؛ اما متاسفانه برای فعالیت در این شهرستان جایی برای خود نمی بینند و کسانی که عمر خود را برای فعالیت فرهنگی و رسانه ای در این شهرستان گذاشته هم اکنون سکوت کرده ،؛چون دنیای رقابت ناعادلانه ای که توسط عده ای شکل گرفته توان جنگیدن را از آنان گرفته است.دراین شهرستان از آنان نامی آورده نمی شود و این افراد که زیر و بم این شهرستان می شناسند ، حتی در جلسات و نشست های مسئولان نیز دعوت نمی شوند ،؛چون به گفته عده ای پروانه آنان باطل شده اما چطور میدان رسانه برای تازه نفس ها باز است.

کسانی که بدون علم و تخصص و حتی مجوز وارد میدان رسانه ای می شوند ، در جلسات و نشست ها حضور یافته و مسئولان اخبار و اطلاعات خود را در اختیار آنان می گذارند و با حمایت هایی که از آنان می شود ، مسابقاتی برگزار می کنند ؛تا ممبرهایشان در فضای مجازی افزایش بیابد و بلند گوی مسئولان شوند.
فعالیت جوانان و نوجوانان در عرصه رسانه نیاز شهرستان است و باید رسانه های مختلف با دیدگاه های متفاوت در این شهرستان فعالیت کنند اما چرا برای برخی سنگ اندازی می شود ؛اما فعالیت عده ای مشکل ایجاد نمی کند؟
یکی از مسئولان شهرستان بابت گزارش از فعالیت گروهی بدون مجوز در شهرستان به ما اظهار گلایه کرد در پاسخ به مسئول ؛چرا نداشتن مجوز برای فعالیت رسانه ای گروه خاص در شهرستان مشکلی ایجاد نمی کند ؟
چرا مطالبه گری ساده از نبود فرهنگسرا و مجموعه فرهنگی برای شهرستان باید زیر سوال برود ؟
صحیح است کانون لقمان ، فرهنگسرای حبیب آباد ، خورزوق هستند ، اما اگر مسئولان نگاهی به شهرستان های اطراف بیندازند متوجه مطالبه گری های ساده مردم ما می شوند .
سازمان های مردم نهاد( NGO)،هنرمندان شهرستان از جمله انجمن خوشنویسان طی پیام های متعدد از نبود فضایی برای فعالیتشان اظهار گلایه می کنند .
رسانه ما قصد زیر سوال بردن مسئولان زحمت کش این شهرستان را ندارد اما تا کی مردم مظلوم و شهید و پرور این شهرستان در برابر خواسته هایشان سکوت کنند.

رسانه بلندگوی مسئولان و اشخاص خاص نیست ، رسانه پل ارتباطی مردم و مسئولان است . برخی مسئولان وظیفه و رسالت رسانه را با فعالیت روابط عمومی هایشان اشتباه میگیرند . وظیفه رسانه تنها به درج عملکرد مسئولان و سخنان آنان ختم نمی شود و ما به عنوان یک رسانه می توانیم صحبت های مسئولان و حتی یک شهروند عادی را نیز بی طرفانه منتشر کنیم ؛ تا خود مردم قضاوت کنند.

مورد مواخذه قرار می گیریم چون باید صحبت های مسئولان را منتشر کنیم مگر من به عنوان خبرنگار شهرستان که بدون هیچ چشم داشتی از وقت طلایی خود برای یک قدم مثبت در شهرمان میگذرم کارمند مسئولان نیستم !
انتهای پیام/