به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از باشگاه خبرنگاران ،رقابت های کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلو گرم بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ به اتمام رسید و حسن یزدانی توانست بانتیجه ۶ بر ۶ حریف روسی خود را شکست دهد و هفتمین طلای المپیکی را کسب کرد.

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از باشگاه خبرنگاران ،رقابت های کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلو گرم بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ به اتمام رسید و حسن یزدانی توانست بانتیجه ۶ بر ۶ حریف روسی خود را شکست دهد و هفتمین طلای المپیکی را کسب کرد.

پایان رقابت حسن یزدانی در المپیک ریو/طلا بر گردن یزدانی