به گزارش شمال اصفهان؛این تصویر آمبولانسی است که توسط یک خیر به بهداری شهر دستگرد در سالهای گذشته جهت کمک رسانی به بیماران این شهر اهدا گردید. ولی افسوس که با بی مِهری مسئولین مواجه گردیده. آمبولانسی که چند سالی است بدون استفاده در محوطه بهداری دستگرد رها شده است.بعداز ارسال این تصویر موضوع توسط […]

به گزارش شمال اصفهان؛این تصویر آمبولانسی است که توسط یک خیر به بهداری شهر دستگرد در سالهای گذشته جهت کمک رسانی به بیماران این شهر اهدا گردید. ولی افسوس که با بی مِهری مسئولین مواجه گردیده.

ِمهر خیرین و بی مِهری مسئولین

آمبولانسی که چند سالی است بدون استفاده در محوطه بهداری دستگرد رها شده است.
بعداز ارسال این تصویر موضوع توسط خبر نگار شمال اصفهان در شهر دستگرد پی گیری شد که ظاهرا نگهبان بهداری در حال رانندگی با این خودرو بوده که خودرو خاموش شده و ایشان هم کنار مرکز دیالیز رها میکنه و دیگه کسی ازش سراغی نمیگیره .
با پیگیری یکی از شهروندان، مسئولین بهداری اذعان می کنند که موتور آمپولانس سوخته و با اصرار ایشان مبنی بر تعمیر آمبولانس توسط خودشان گفته می شود که آمبولانس پشت مرکز دیالیز رها شده. بالاخره آمبولانس تا مغازه مکانیک بکسل می شود. مکانیک نگاهی به موتور انداخته و تنها اشکال این آمبولانس را قطع سیم استارت اعلام می کند (عمق فاجعه) و مشکل آمبولانس برطرف شده و به بهداری انتقال پیدا می کند.
با درخواست از دکترکمالی جهت راه اندازی این آمبولانس ایشان گفته اند که هم نیاز به تجهیزات دارد و هم پرستار و هم راننده که ما نداریم.ازطرفی بیمه ماشین تمام شده که ما نمیتونیم پرداخت کنیم.
از طرفی قرار داشتن شهر دستگرد ما بین شهر خورزوق و دولت آباد که هر دو مجهز به مرکز اورژانس هستند موجب عدم موافقت مسئولین شبکه بهداشت برخوار جهت احداث مرکز اورژانس و تجهیز آمبولانس و فرستادن نیرو برای رفاه حال مردم شده است. در صورتی که شهر دستگرد نسبت به سه شهر مجاور یعنی خورزوق، دولت آباد و سین مرکزیت دارد.
در سالهای اخیر هم بارها و بارها شاهد حوادث ناگوار در شهر دستگرد بوده ایم که در برخی دیر رسیدن اورژانس موجب جان سپاری شهروندان شده است.
حال سوال ساکنین شهر دستگرد از مسئولین محترم دلیل موجه بلا استفاده بودن این آمبولانس موجود و رها شدن آن و شهر بدون خودروی امدادی است. و اینکه چرا این شهر همیشه و همیشه و همیشه با بی مهری مسئولین امر در تمامی مشکلات قرار می گیرد.
شایان ذکر است که مرکز اورژانس دولت آباد که دارای دو خودرو بود و یک خودرو بدون استفاده است مجدداً یک دستگاه آمبولانس دیگر دریافت کرد. پس عدالت کجاست. مگر جان مردم شهرما ارزش ندارد.
لطفا مسئولین پاسخ دهید: