به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار،همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی ویژه مدیران و مشاوران مدارس دخترانه با حضورآقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز گذشته درکانون لقمان برگزار شد.این همایش باتوجه به بررسی های انجام شده در بین دانش آموزان مبنی بر کاهش یافتن […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار،همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی ویژه مدیران و مشاوران مدارس دخترانه با حضورآقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز گذشته درکانون لقمان برگزار شد.
این همایش باتوجه به بررسی های انجام شده در بین دانش آموزان مبنی بر کاهش یافتن اعتقادات و باورهای مذهبی وافزایش شبهات با وجود حاکمیت فضاهای مجازی در خانواده ها تشکیل گردید.
در این همایش ابتدا آقای بابایی ضمن اشاره به شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی و خطرات آن ، اظهار داشتند جهت پیگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر ده طرح عملیاتی برای کلیه مدارس و یژه دانش آموزان و اولیا برنامه ریزی شده که در چند مرحله در طول سال تحصیلی اجرا خواهد شد .
از دیگر سخنرانان این همایش سرکار خانم بهرامی استاد حوزه و دانشگاه بودند که بزرگترین مشکل آسیب در مدارس را ناشی از شبکه های اجتماعی دانستند و بهترین راهکار و سپر دفاعی برای مصون ماندن از این آسیبی ها را تقویت بنیه اعتقادی در دانش آموزان برشمردند.

همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی برگزار شد

.

همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی برگزار شد

.

همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی برگزار شد

.

همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی برگزار شد

.

همایش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی برگزار شد