به گزارش شمال اصفهان؛حجه الاسلام والمسلمین میثم ریاحی کارشناس مسائل خانواده و جوانان درهمایش برنگ جوانی که ازطرف عترت بانوان هیئت رزمندگان اسلام شهرستان برخوار باهمکاری شهرداری دولت آباد و هیئت موسس هیئت رزمندگان شهرستان در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه درایام مبارک دهه فجرو آستانه ی میلادعقیله بنی هاشم حضرت زینب (س) باحضوربانوان ودانش […]

به گزارش شمال اصفهان؛حجه الاسلام والمسلمین میثم ریاحی کارشناس مسائل خانواده و جوانان درهمایش برنگ جوانی که ازطرف عترت بانوان هیئت رزمندگان اسلام شهرستان برخوار باهمکاری شهرداری دولت آباد و هیئت موسس هیئت رزمندگان شهرستان در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه درایام مبارک دهه فجرو آستانه ی میلادعقیله بنی هاشم حضرت زینب (س) باحضوربانوان ودانش آموزان ومسئولین استانی و شهرستان برگزار گردید.
درقسمتی ازسخنان خودچنین فرمودند:
یکی ازمشکلاتی که دردوران نوجوانی پیش روی جوان هست وخیلی هم دراین دوره مهم است ارتباطات.بخصوص دوستان است که گاهابرای انسان پیش می آید ونوجوانی بخاطراین مهم است که سکوی پرش وموفقیت است ومن خودم درنوجوانی طلبه شدم تصمیم گرفتم طلبه شوم واین دوره از۱۳تا۲۳سالگی دوران مهمی اززندگی انسان است که بایدبرای آینده برنامه ریزی کردوبامشکلات مقابله کردواینکه برای زندگی خودچارضلع مربعی ازاهداف رافرض کرد:
اول اینکه هرکس سرجای خودش بایدباشد وبجای دیگران نباشیم.من نمی توانم شهیدمطهری باشم اما مثل شهیدمطهری می توانم باشم.اگرمی خواهیم برنامه ریزی کنیم درحدتوانمان باشدواگر زیاده خواهی کنیم بیشترنخواهیم و آرزوی طولانی نداشته باشیم چون هیچوقت بان نخواهیم رسیدوخیلی ازآرزوهایی است که انسان بان دست نمی یابد و خلاصه اینکه:
نوجوانی دوره انتخاب راه وهدف زندگی است وسکوی پرش وموفقیت هرفردکه زندگی برای رسیدن باین موفقیت بحرکت نیاز دارد ورنگ جوانی رنگ نشاط و حرکت است و هرگونه توقف دراین راه برابراست باتعفن و تنفر.
توقف=تعفن+تنفر

نوجوانی بخاطراین مهم است که سکوی پرش وموفقیت است

.

نوجوانی بخاطراین مهم است که سکوی پرش وموفقیت است

.

نوجوانی بخاطراین مهم است که سکوی پرش وموفقیت است

داوری عضو هیئت موسس هیئت رزمندگان اسلام شهرستان برخوار