صدای برخوار -امام جمعه دولت آباد گفت:ما همچون مقام معظم رهبری با مشارکت بانوان در عرصه های مختلف هیچ مشکلی نداریم . بانوان با رعایت مواضع شرعی و اسلامی می توانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند .

صدای برخوار -امام جمعه دولت آباد گفت:ما همچون مقام معظم رهبری با مشارکت بانوان در عرصه های مختلف هیچ مشکلی نداریم . بانوان با رعایت مواضع شرعی و اسلامی می توانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند .
حجت الاسلام محمود آبادی در گفت و گو با صدای برخوار افزود: در دین اسلام نیز برای  مشارکت زنان در عرصه های مختلف ممانعت وجود ندارد نمونه از این امر پس از فتح مکه بود که زنان بیعت کردند .
وی تصریح کرد:در آن زمان پس از نزول آیه بیعت رسول خدا دستور داد ظرفی را پر از آب کرده و دست خود را در ظرف آب فرو ببرند و سپس زنان مکه به نشانه بیعت دست خود را در ظرف آب قرار دهند.
امام جمعه دولت آباد اظهار کرد: بانوان و حتی مردان با رعایت عفت ،حجاب و پاکدامنی باید در عرصه های مختلف حضور داشته باشند .

انتهای پیام/ طغیانی