به گزارش شمال اصفهان/مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت:‌ مشورت سبب برنامه ریزی و اجرای بهتر امور می شود . علی بابایی درخصوص اهمیت شور و مشورت در اسلام و جایگاه ویژه شوراها افزود: در قرآن کریم مطالبی زیادی در خصوص مشورت مطرح شده و نتیجه آن اعلام شده است که هر کار و حرکتی […]

به گزارش شمال اصفهان/مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت:‌ مشورت سبب برنامه ریزی و اجرای بهتر امور می شود .
علی بابایی درخصوص اهمیت شور و مشورت در اسلام و جایگاه ویژه شوراها افزود: در قرآن کریم مطالبی زیادی در خصوص مشورت مطرح شده و نتیجه آن اعلام شده است که هر کار و حرکتی که بصورت شورایی و استفاده از خرد جمعی انجام شود همراه با موفقیت خواهد شد .

مدیر آموزش و پرورش برخوار:‌ مشورت سبب برنامه ریزی و اجرای بهتر امور می شود

وی در خصوص قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و اهداف وظایف آنها گفت: در هر سطح آموزشگاه ها و مدارس شهرستان برخوار چندین شورا بصورت رای ریزی فعالیت می کنند که حاصل فعالیت ها و برنامه ریزی ها خوب و ارزشمند ی همراه داشته است .
مدیر آموزش و پرورش برخوار افزود: شورا های آموزش و پرورش شهرستان برخوار توانسته در بیش از چهل عرصه عنوان برتر استان اصفهان را به خود اختصاص دهد .
وی اظهار داشت :‌شوراهای آموزش و پرورش برخوار در ماه گذشته بیش از پنج عنوان عالی و برتر استان را کسب نموده که بدون شک این موفقیت های بزرگ و ارزشمند مرهون و مدیون مشارکت همه ی عزیزان و استفاده از خرد جمعی بوده است .
علی بابایی از مشارکت و فعالیت های همه شوراهای آموزش و پرورش قدردانی کرد و ارتقا برنامه های مدارس را مرهون تلاش های شوراها بیان کرد .