به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای در خصوص متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد با حضور بخشدار محترم – شهرداران – شوراهای اسلامی – مسئول اتش نشانی دولت آباد و نماینده شهرک صنعتی کمشچه در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل و در خصوص به روز رسانی و اموزش نیروها تصمیماتی […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای در خصوص متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد با حضور بخشدار محترم – شهرداران – شوراهای اسلامی – مسئول اتش نشانی دولت آباد و نماینده شهرک صنعتی کمشچه در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل و در خصوص به روز رسانی و اموزش نیروها تصمیماتی اتخاذ گردید.

متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد

.

متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد

.

متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد

.

متمرکز نمودن ایستگاه های اتش نشانی در بخش حبیب اباد