‍ به گزارش صدای برخوار؛همزمان با مانور پدافند غیرعامل اداره کل دامپزشکی استان مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان شهرستان برخوار به ریاست معاون فرمانداری وباحضورمدیران ونمایندگان دستگاههای عامل وپشتیبان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید. دراین مانورکه ازساعت ۹٫۳۰ روز سه شنبه مورخ ٩۶/٠٨/٠٩ آغاز گردید. دکترفلسفی منش رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اهداف مانور را […]

‍ به گزارش صدای برخوار؛همزمان با مانور پدافند غیرعامل اداره کل دامپزشکی استان مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان شهرستان برخوار به ریاست معاون فرمانداری وباحضورمدیران ونمایندگان دستگاههای عامل وپشتیبان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.

دراین مانورکه ازساعت ۹٫۳۰ روز سه شنبه مورخ ٩۶/٠٨/٠٩ آغاز گردید. دکترفلسفی منش رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اهداف مانور را اینگونه تشریح نمود.
۱-نحوه شناسایی و پایش و نمونه برداری
۲-نحوه بازسازی و بازتوانی
۳-نحوه امحاء و معدوم سازی و پاکسازی
۴- نحوه قرنطینه و ضدعفونی
سپس مسئولین کمیته های چهارگانه چگونگی روند عملیات واقدامات انجام شده رابیان داشتند و در ادامه دستگاههای پشتیبان نیز اقدامات وهمکاری های انجام شده درمانور راتوضیح دادند.

درپایان سلطانی معاون فرمانداری ضمن تشکراز جدیت مدیران و مسئولان پدافند غیرعامل دستگاههای شهرستان که از شروع عملیات مانور پدافند غیرعامل تاپایان بامدیریت واحد و نظم مطلوب و فراتراز حدانتظار باموفقیت اقدام نمودند تشکر نمود.
سلطانی معاون فرمانداری درادامه افزود: مجموعه ای از اقدامات اعم از رصد و پایش،آشکارسازی،هشداردهی، تشخیص،تصمیم و عملیات،کنترل، حفاظت و پیشگیری، امداد و نجات، درمان و …در برابر آنفولانزای فوق حاد پرندگان در محدوده مورد نظر که منطقه ی هاوایی بود بصورت روان و بانظم وآمادگی لازم ودر حد انتظار انجام شد و نقطه های هدف که حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب وکنترل شیوع این ویروس درخارج ازمنطقه ی پیش بینی شده بود کنترل گردید.

وی در پایان برلزوم آشنایی با روشهای نوین مبارزه بااین گونه تهدیدات و اهداف و پایش، تشخیص و راه کارهای مقابله با آن ها تأکید نمود.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

.

مانوردورمیزی پدافندغیرعامل آنفولانزای فوق حاد پرندگان در برخوار برگزار شد

/انتهای پیام/شهاب ملایی