به گزارش شمال اصفهان؛به مناسبت دهه مبارک فجر فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم با حضور آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه غدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد . این مسابقات در دومقطع متوسطه اول و دوم با حضور ۲۳ تیم بصورت دو حذفی […]

به گزارش شمال اصفهان؛به مناسبت دهه مبارک فجر فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم با حضور آقای بابایی مسئول آموزش و پرورش شهرستان روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه غدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد . این مسابقات در دومقطع متوسطه اول و دوم با حضور ۲۳ تیم بصورت دو حذفی در طی ۷ روز برگزار گردید و پس از انجام ۴۶ مسابقه نتایج زیر بدست آمد . در مقطع اول متوسطه: آموزشگاه حاج محمد رفیعی مقام اول ، آموزشگاه خوارزمی مقام دوم ، آموزشگاه شهید مفتح مقام سوم ودر مقطع متوسطه دوم دبیرستان ملکیان ، دبیرستان جواد الائمه(ع) و دبیرستان امام رضا(ع) به ترتیب مقام های اول تاسوم را به خود اختصاص دادند.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج

.

فینال مسابقات فوتسال پسران مدارس متوسطه اول و دوم+نتایج