به گزارش شمال اصفهان ؛فرماندار شهرستان برخوار از اختصاص حدود ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۱ واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی شهرستان برخوار خبر داد.اسفندیار تاجمیری در شورای اداری شهرستان برخوار گفت:‌ ‌برای جلوگیری از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۵۱ واحد صنعتی و کشاورزی را حمایت […]

به گزارش شمال اصفهان ؛فرماندار شهرستان برخوار از اختصاص حدود ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۱ واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی شهرستان برخوار خبر داد.
اسفندیار تاجمیری در شورای اداری شهرستان برخوار گفت:‌ ‌برای جلوگیری از بیکاری و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۵۱ واحد صنعتی و کشاورزی را حمایت کرده است و بدنبال تامین اعتبار برای واحد های دیگر است .
وی افزود: کلیه مدیران دستگاه ها باید طبق قانون برنامه ها و طرح های اداری خود را با فرمانداری هماهنگ کنند و از ظرفیت ها شهرستان با تعامل و همکاری استفاده کنند .
فرماندار برخوار تعامل با رسانه ها را سبب ارتقا سطح آگاهی مردم از خدمات نظام و حمایت عمومی جهت پیشرفت امور درشهرستان نام برد و از مسئولان خواست برای ارتباط بیشتر و پویا با رسانه ها؛ روابط عمومی اداره ها با فعال شوند .
وی گفت: پس از گذشت ۹ سال از ارتقای برخوار به شهرستان، طرح ساماندهی و استقرار اداره ها بصورت کامل در برخوار اجرا نشده است و یک سوم فضای اداری شهرستان برخوار استیجاری است و مسئول شهرستان با کمک خیران و اداره های کل باید گامی در این مسیر بردارند .
تاجمیری هم افزایی، هماهنگی و تعامل بین دستگاهی را از اصول تشکیل شورای اداری بیان کرد و افزود: دستگاه های اداری باید با هدف خدمت به مردم گام بردارند و با تکریم ارباب رجوع و روحیه خدمت به مردم زمینه مشارکت مردم در برنامه های نظام را فراهم کنند .

فرماندار برخوار از اختصاص حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات به 51 واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی خبر داد.

.

فرماندار برخوار از اختصاص حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات به 51 واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی خبر داد.

.

فرماندار برخوار از اختصاص حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات به 51 واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی خبر داد.

.

فرماندار برخوار از اختصاص حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات به 51 واحد صنعتی و کشاورزی بحرانی خبر داد.