صدای برخوار-بیش از دو سال از تعطیلی ساختمان ثبت احوال شهرستان برخوار میگذر اما متاسفانه اقداماتی جهت نوسازی و بازسازی انجام نشده است .

به گزارش صدای برخوار،ساختمان ثبت احوال برخوار دو سال پیش جهت بازسازی و نوسازی تعطیل شده و محل دیگر برای روند کاری این اداره اجاره شده است اما متاسفانه تا کنون مسئولان شهرستان اقداماتی در این زمینه انجام نداده اند و ساختمان سابق این اداره به حال خود رها شده است و پس از گذشت دوسال هیچ تغییری نکرده است.
اداره ثبت احوال خدمات مختلفی اعم ازصدور و تعویض شناسنامه ها، گواهی ولادت برای شهروندان ، تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی، تغییر نام ، نام خانوادگی و سن، به روز رسانی ثبت وقایع حیاتی و… را انجام می دهدو گذر اکثر مردم به این اداره می خورد.
متاسفانه مکان استیجاری که به صورت موقت برای ارائه خدمات ثبت احوال به مردم تعیین شده است مناسب نیست و این اداره در محله ای قرار گرفته که منفی ۱۲۰ است و تردد در آن برای افراد مسن و معلولان مشکل ساز می باشد و مردم از این موضوع اظهار نارضایتی می کنند همچنین این مکان فضای مناسبی برای نگه داری سرورهای امنیتی و مراقبت از اسناد نیست .
طبق قانون جامع حمایت از معلولان که در سال۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، کلیه ادارات، سازمان ها و نهادها موظفند در طراحی، ساخت و احداث ساختمان امکان دسترسی آسان معلولان و حتی افراد عادی را فراهم آورند.
مناسب سازی اماکن اداری نقش به سزایی در اعطای امتیاز ارزشیابی عملکرد مسئولان و رضایت عمومی مردم دارد اما مسئولان شهرستان برخوار دراین زمینه کوتاهی می کنند.

چرا با گذشت دوسال مسئولان هیچ اقدامی در زمینه بازسازی و نوسازی ساختمان این اداره انجام نداده است؟
چرا ساختمان سابق ثبت احوال شهرستان باید دوسال به حال خود رها شده باشد ؟
چرا مکان استیجاری ثبت احوال جهت مراقبت از اسناد و تردد کهنسالان ، معلولان مناسب نمی باشد ؟

انتهای پیام /طغیانی