به گزارش شمال اصفهان؛درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد همزمان با روز درختکاری با حضور فرماندار محترم شهرستان ، امام جمعه  محترم مرکز شهرستان ، منابع طبیعی فرماندهی نیروی انتظامی ، رئیس اداره ارشاد برخوار و جمعی از مسولین شهرستان برخوار              

به گزارش شمال اصفهان؛درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد همزمان با روز درختکاری با حضور فرماندار محترم شهرستان ، امام جمعه  محترم مرکز شهرستان ، منابع طبیعی فرماندهی نیروی انتظامی ، رئیس اداره ارشاد برخوار و جمعی از مسولین شهرستان برخوار

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار

 

عکس:درختکاری در جوار گلزار شهدای محسن آباد برخوار