صدای برخوار-سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از صدور حکم قضایی برای مسئولان۴ واحد آجرپزی وگچ آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان برخوار خبر داد.

صدای برخوار-سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از صدور حکم قضایی برای مسئولان۴ واحد آجرپزی وگچ آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان برخوار خبر داد.

به گزارش صدای برخوار به نقل از خبرگزاری موج اصفهان، محمد ولید مغربی گفت: ۴ واحد آجر پزی وگچ آلوده کننده هوا در شهرستان برخوار دادگاه بزه انتسابی اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی را محرز و مسلم دانسته ویک واحد را به ۹۱ روز حبس و سه واحد دیگر را با تبدیل حبس به جزای نقدی به دلیل نداشتن سابقه کیفری محکوم کرد.

وی افزود: دادگاه متهمین موصوف هر کدام به ترتیب به پرداخت مبلغ ۳۳ میلیون ریال و بیست ویک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی و محیط زیست‌ شناخته‌ شود بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممنوع‌ است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

انتهای پیام /طغیانی