سومین جلسه ی مدیران مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان در دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه برگزار شد.

به گزارش صدای برخوار ؛به نقل از  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار، سومین جلسه ی مدیران مدارس متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان در دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه برگزار شد.

این گردهمایی با محوریت چگونگی اجرای طرح نظارت بالینی در مدارس،بررسی عملکرد مدارس در نیمه اول سال تحصیلی در راستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی، تجزیه وتحلیل مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی ،بررسی عملکرد مدارس در رابطه با هدایت تحصیلی دانش آموزان،ایراد مسائل مالی، خدماتی،ارزشیابی ها، فوق برنامه ها، توجه به محور پژوهش،بازخورد جلسات مختلف و اقدامات انجام شده در حیطه آموزش وتقدیرو تشکر از مدیرانی که در زمینه های مختلف همراهی وهمکاری داشته اند برگزار گردید .

/انتهای پیام/