صدای برخوار ؛ با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی اختصاص یافته به شبکه دامپزشکی شهرستان و همچنین اتحادیه ها و تعاونی های بخش خصوصی سمپاشی رایگان اماکن دامی جهت مبارزه با بیماری های انگلی در اختیار شهرداریها و دهیاری ها قرار گرفت.

صدای برخوار ؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی اختصاص یافته به شبکه دامپزشکی شهرستان و همچنین اتحادیه ها و تعاونی های بخش خصوصی ۱۶۰ لیتر سم خریداری شده است که در دهه ولایت جهت انجام سمپاشی به صورت رایگان در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قرار گرفت.

به گزارش صدای برخوار؛ به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار، دکتر مجید فلسفی منش افزود: باتوجه به شروع فصل گرما و لزوم کنترل حشرات ناقل بیماری، طرح سمپاشی رایگان اماکن دامی در سطح شهرستان با همکاری شهرداری ها و به مناسبت دهه ولایت در حال انجام است.
وی گفت: از آنجا که یکی از وظایف اصلی دامپزشکی مباره با بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام است با اجرای عملیات سمپاشی اماکن دامی بسیاری از انگل های خارجی عامل انتقال بیماری هایی چون تب کریمه کنگو، لمپی اسکین و… که به علت خشکسالی های مستمر چندین سال گذشته و ضعف سیستم ایمنی جمعیت دامی شهرستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند، از بین خواهند رفت.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار اظهار کرد: میزان مصرف سموم مورد نیاز دامپزشکی جهت اجرای عملیات مبارزه با انگل های خارجی ناقل بیماری ها در هر سال و با اتخاذ سیاست های قرنطینه ای، تلاش در جهت صنعتی کردن واحدهای پرورش دام، رعایت اصول بهداشتی در دامداری ها، آموزش های مستمر و فرهنگ سازی، سعی در کاهش تدریجی سموم در سال های آینده از سیاست های راهبردری شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار است.

فلسفی منش ضمن توصیه به رعایت کامل دستورالعمل اجرایی دامپزشکی به دامداران شهرستان از این گروه از تولیدکنندگان درخواست کرد: نکات ایمنی و توصیه های دامپزشکی را در هنگام بکارگیری سموم رعایت و با اکیپ های عملیاتی دامپزشکی، شهرداری ها و دهیاری های مناطق همکاری لازم را به عمل آورند.

/انتهای پیام/