به گزارش شمال اصفهان؛مجموعه سایت اداری، فرهنگی و ورزشی ناحیه برخوار در زمینی با شش هزار و ۷۰۰ متر مربع کلنگ زنی شد .این مجموعه در سه طبقه با دو هزار مترمربع زیر بنا برای امور اداری، فرهنگی و مسجد و یک هزار متر مربع سوله ورزشی احداث می شود .سرهنگ محمد شفیعی فرمانده سپاه […]

به گزارش شمال اصفهان؛مجموعه سایت اداری، فرهنگی و ورزشی ناحیه برخوار در زمینی با شش هزار و ۷۰۰ متر مربع کلنگ زنی شد .
این مجموعه در سه طبقه با دو هزار مترمربع زیر بنا برای امور اداری، فرهنگی و مسجد و یک هزار متر مربع سوله ورزشی احداث می شود .
سرهنگ محمد شفیعی فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: ‌اعتبار اولیه برای ساخت این مجموعه بیش از دو میلیارد ریال پیش بینی شده است و برای تکمیل آن بیش از ۱۰ میلیارد ریال نیاز است .
این مجموعه در میدان بسیج دولت آباد کلنگ زنی شد .
سلطانی سرپرست فرمانداری برخوار در این آیین به نقل از رهبر معظم انقلاب گفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود

.

سلطانی سرپرست فرمانداری: اگر سپاه نبود کشور هم نبود