به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت فرا رسیدن سالروز فتح خرمشهر،روابط عمومی بخشداری حبیب اباد اقدام به پخش سرودهای حماسی،درسطح شهرها و روستاها نمود،و یاد و خاطره حماسه ازاد سازی فتح خرمشهر را گرامی داشت، .

به گزارش شمال اصفهان؛بمناسبت فرا رسیدن سالروز فتح خرمشهر،روابط عمومی بخشداری حبیب اباد اقدام به پخش سرودهای حماسی،درسطح شهرها و روستاها نمود،و یاد و خاطره حماسه ازاد سازی فتح خرمشهر را گرامی داشت،

سالروز فتح خرمشهر

.

سالروز فتح خرمشهر