به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز لوله ۴۰۰ انتقال آب اصفهان- منطقه صنعتی دولت آباد در بلوار بعثت دولت آباد شکست.این لوله صبح امروز ساعت ۶ شکسته شده و آب در کوچه های اطراف آن ،‌ کارگاه ها ، مغازه ها ،فضای سبز و کانال کنار این خط انتقال آب هدر رفته است .علت شکسته شدن […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز لوله ۴۰۰ انتقال آب اصفهان- منطقه صنعتی دولت آباد در بلوار بعثت دولت آباد شکست.
این لوله صبح امروز ساعت ۶ شکسته شده و آب در کوچه های اطراف آن ،‌ کارگاه ها ، مغازه ها ،فضای سبز و کانال کنار این خط انتقال آب هدر رفته است .
علت شکسته شدن این خط در حال بررسی است.
کارمندان اداره آب می گویند شهرداری منطقه ۱۴ خط را شکسته در این خصوص یکی از کارکنان شهرداری ۱۴ هم گفت : ساعت کاری از ۷٫۳۰ صبح است نه ۶ صبح و مشکل از طرف خود اداره آب به دلیل فرسودگی , فشار آب و یا عبور خودروهای سنگین از این مسیر است .
لازم به ذکر است در ۱۰ روز گذشته فشار آب در شهرستان برخوار بسیار کم شده و تماس های مکرر مردم بر شوری آب و گذاشتن آب چاه بر آب شرب مردم و بیماری اطفال و افراد مسن خبر می دهد .

در روزهای بی آبی/خط  لوله انتقال 400 اصفهان _ منطقه  صنعتی دولت آباد شکست

.

در روزهای بی آبی/خط  لوله انتقال 400 اصفهان _ منطقه  صنعتی دولت آباد شکست

.

در روزهای بی آبی/خط  لوله انتقال 400 اصفهان _ منطقه  صنعتی دولت آباد شکست

.

در روزهای بی آبی/خط  لوله انتقال 400 اصفهان _ منطقه  صنعتی دولت آباد شکست