صدای برخوار-رئیس ورزش و جوانان شهرستان برخوار گفت :زمین چمن سه شهر برخوار روز سه شنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری می رسد.

صدای برخوار-رئیس ورزش و جوانان شهرستان برخوار گفت :زمین چمن سه شهر برخوار روز سه شنبه با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری می رسد.
علیرضا ربیع درگفت و گو با صدای برخوار افزود:عملیات زمین چمن شهر شاپورآباد ، خورزوق و سین سال ۱۳۹۷ آغاز شد .
وی تصریح کرد:عملیات ساخت زمین چمن خورزوق دلیگان یک هزار و ۲۰۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان ،زمین چمن شهر سین نیز یک هزار و ۲۰۰ متر با هزینه ای بالغ بر ۴۱۰ میلیون تومان همچنین زمین چمن شاپورآباد یک هزار و ۲۰۰ متربا هزبنه بالغ بر ۳۹۰ میلیون تومان با مشارکت شهرداری هر شهر و اداره ورزش و جوانان انجام شد.

انتهای پیام/