به گزارش شمال اصفهان؛روز گذشته  مدیر کل تامین اجتماعی استان  اصفهان جهت رسیدگی به مشکلات کار فرمایان و کارگران در فرمانداری شهرستان برخوار حضور یافتند.  

به گزارش شمال اصفهان؛روز گذشته  مدیر کل تامین اجتماعی استان  اصفهان جهت رسیدگی به مشکلات کار فرمایان و کارگران در فرمانداری شهرستان برخوار حضور یافتند.

حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان در شهرستان برخوار جهت رسیدگی به مشکلات کارگران