به گزارش شمال اصفهان؛ شب گذشته حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا محمود ابادی امام جمعه محترم شهر دولت اباد در بین عزاداران هیت یاحسین(ع) برخوارو حضور یافته و دقایقی را در جمع این عزیزان بودند . . . . . . . . . گزارش و عکس: مهدی کمالی

به گزارش شمال اصفهان؛ شب گذشته حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا محمود ابادی امام جمعه محترم شهر دولت اباد در بین عزاداران هیت یاحسین(ع) برخوارو حضور یافته و دقایقی را در جمع این عزیزان بودند

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

.

حضور امام جمعه دولت آباد در جمع عزاداران هیئت یا حسین دولت آباد

گزارش و عکس: مهدی کمالی