به گزارش صدای برخوار ؛ اقای جلالی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی بهمراه نماینده محترم شهرستان – اقای شاملی مدیریت منابع طبیعی استان اصفهان -اقای خشنودی بخشدار بخش حبیب آباد-مدیریت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش در بخش حبیب آباد حضور یافته و از نزدیک با مردم دیدار […]

به گزارش صدای برخوار ؛ اقای جلالی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی بهمراه نماینده محترم شهرستان – اقای شاملی مدیریت منابع طبیعی استان اصفهان -اقای خشنودی بخشدار بخش حبیب آباد-مدیریت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش در بخش حبیب آباد حضور یافته و از نزدیک با مردم دیدار و مشکلات و مسائل و اختلافات بین کشاورزان را مورد بررسی قرار داد.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.

حضور آقای جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات کشاورزان در بخش حبیب اباد

.
/انتهای پیام/