به گزارش شمال اصفهان؛  به نقل از شهرداری سین ، درمورخ ۲۳ فروردین جلسه ی مشترکی بین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مسئولین و کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان اصفهان ، کارشناسان محترم اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار برگزار […]

به گزارش شمال اصفهان؛  به نقل از شهرداری سین ، درمورخ ۲۳ فروردین جلسه ی مشترکی بین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با مسئولین و کارشناسان محترم سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان اصفهان ، کارشناسان محترم اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار برگزار گردید که در این جلسه در خصوص تکمیل پروژه مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین مطالبی عنوان شد و در پایان از مراحل ساخت و پیشرفت فیزیکی مجموعه ورزشی چند منظوره بازدید بعمل آوردند.

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین

 

جلسه و بازدید از ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره شهرداری سین