جلسه آموزش کلیه اعضای شعب شهرستان برخوار در محل تالار شهرداری دولت آباد در حضور فرماندار محترم شهرستان-معاونت محترم فرماندار و بخشدار محترم حبیب آباد ودیگر مسئولین مربوطه برگزار گردید که آموزش های لازم را به اعضای شعب داده شد. . . . . .

جلسه آموزش کلیه اعضای شعب شهرستان برخوار در محل تالار شهرداری دولت آباد در حضور فرماندار محترم شهرستان-معاونت محترم فرماندار و بخشدار محترم حبیب آباد ودیگر مسئولین مربوطه برگزار گردید که آموزش های لازم را به اعضای شعب داده شد.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار
.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار
.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار
.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار
.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار
.
جلسه آموزشی کلیه اعضای شعب اخذ رای درشهرستان برخوار