شمال اصفهان؛جشن میلاد منجی عالم بشریت در مصلای نماز جمعه حبیب آباد

شمال اصفهان؛جشن میلاد منجی عالم بشریت در مصلای نماز جمعه حبیب آباد

جشن میلاد منجی عالم بشریت در مصلای نماز جمعه حبیب آباد