به گزارش شمال اصفهان از محسن آباد؛مراسم جشن تکلیف دختران دانش آموزپایه سوم ابتدایی دبستان یزدان پناه محسن آباددرروزسه شنبه۲۳آذرهمزمان باشروع هفته وحدت برگزارشد.دراین مراسم ضمن سخنرانی واجرای نمایش چادروسجاده نمازبه هردانش آموز اهدا شد.سپس نمازجماعت ظهروعصردرمدرسه برگزارگردید .

به گزارش شمال اصفهان از محسن آباد؛مراسم جشن تکلیف دختران دانش آموزپایه سوم ابتدایی دبستان یزدان پناه محسن آباددرروزسه شنبه۲۳آذرهمزمان باشروع هفته وحدت برگزارشد.
دراین مراسم ضمن سخنرانی واجرای نمایش چادروسجاده نمازبه هردانش آموز اهدا شد.سپس نمازجماعت ظهروعصردرمدرسه برگزارگردید

جشن تکلیف دختران در دبستان یزدان پناه محسن آباد برگزار شد

.

جشن تکلیف دختران در دبستان یزدان پناه محسن آباد برگزار شد