شمال اصفهان؛رفیعی مدیر آبفا شهرستان برخوار در جلسه ای با حضور مسئولین قسمت ها و شهرهای تابعه عنوان کرد: کنتورهای آب بعنوان آخرین جزء شبکه های توزیع آب قرار داشته و از آنجاکه وظیفه حفظ و نگهداری از آنها مستقیما” بر عهده مشترک میباشد ، لازم است مشترکین نسبت به موضوع یخ زدگی کنتورهای آب […]

شمال اصفهان؛رفیعی مدیر آبفا شهرستان برخوار در جلسه ای با حضور مسئولین قسمت ها و شهرهای تابعه عنوان کرد: کنتورهای آب بعنوان آخرین جزء شبکه های توزیع آب قرار داشته و از آنجاکه وظیفه حفظ و نگهداری از آنها مستقیما” بر عهده مشترک میباشد ، لازم است مشترکین نسبت به موضوع یخ زدگی کنتورهای آب اطلاعات کاملی داشته باشند.شایان ذکر است با توجه به کاهش ملموس دما در شهرستان و بمنظور جلوگیری از یخ زدگی کنتورها و بروز حادثه ، مقرر شد واحد روابط عمومی با چاپ بنر بتعداد مناسب و نصب در مکانهای پرتردد و همچنین چاپ اطلاعیه هایی در خصوص راهکارهای جلوگیری از یخ زدگی و تحویل به امور مشترکین جهت توزیع با قبوض آب اقدام کند.

توزیع اطلاعیه حفاظت از کنتورهای آب در فصل سرما در آبفا برخوار