به گزارش شمال اصفهان؛تجلیل و قدردانی از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حبیب آباد با حضور بخشدار محترم ، مدیریت کانون و جمعی از دانش اموزان در محل بخشداری بخش حبیب آباد انجام پذیرفت. . . . . .

به گزارش شمال اصفهان؛تجلیل و قدردانی از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حبیب آباد با حضور بخشدار محترم ، مدیریت کانون و جمعی از دانش اموزان در محل بخشداری بخش حبیب آباد انجام پذیرفت.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد

.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد

.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد

.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد

.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد

.

تجلیل از برگزیدگان کتابسازی و کتابخوانی کانون پرورش فکری حبیب آباد