شمال اصفهان؛یادداشتی به قلم خانم فاطمه شکل آبادی شاعر و نویسنده حبیب آبادیبه نام خدابنده فاطمه شکل آبادی از زبان قلم مینویسممینویسم………….. تنها برای تونام مجموعه ی شعری جدیدم که به تازگی از وزارت ارشاد مجوز چاپ آن را دریافت کرده ام و ان شاءالله به زودی آن را به چاپ خواهم رساند.مهمترین هدف من […]

شمال اصفهان؛یادداشتی به قلم خانم فاطمه شکل آبادی شاعر و نویسنده حبیب آبادی
به نام خدا
بنده فاطمه شکل آبادی از زبان قلم مینویسم
مینویسم…………..
تنها برای تو
نام مجموعه ی شعری جدیدم که به تازگی از وزارت ارشاد مجوز چاپ آن را دریافت کرده ام و ان شاءالله به زودی آن را به چاپ خواهم رساند.
مهمترین هدف من از اقدام به این کار این است که به سایر دوستان و همشهریان حبیب آبادی و گرامی ام ثابت کنم که راه برای رسیدن به موفقیت باز است وتنها همت من و تو را کم دارد.
لازم است بگویم
لازم است بنویسم
به خاطر استعدادهایی که در خوابند-قطع به یقین میدانم که در شهر من استعدادهای نابی در جوانان وجود دارد.
در همه ی زمینه ها
که اگر زمینه ی شکوفایی و بالندگی برایشان فراهم گردد غوغا میکنند.
البته روی سخنم بیشتر با خود جوانان مستعد حبیب آبادی ست نه فقط مسئولین شهر (که موظف اند زمینه های رشد جوانان را فراهم کنند).از بچه ها، از جوانان شهرم تقاضا دارم که فقط به خاطر شخص شخیص خودتان
یعنی هر فرد فقط به خاطر خودش هم که شده پیگیر پرورش استعداد خویش باشد،چرا که حق ماست موفقیت.
این شعار نیست،همچنان که میبینید خودم هم در همین راستا میکوشم و نظرم این است که حتی اگر از تمام انسان های روی کره ی زمین تنها یک مخاطب داشته باشم باز هم ارزش کار کردن را دارد.
تسلیم نشوید
ما در همه ی زمینه های هنری،ورزشی، فرهنگی ..و ..و ..و استعدادهایی داریم که فقط مختص ماست.پس از همین امروز مصمم باشیم تا با وجود همه ی ناملایماتی که در مسیر موفقیت با آن ها مواجه هستیم با تمام توان مقاومت کنیم و اطمینان داشته باشیم که ما برای رسیدن به بهترین جایگاه ها چیزی کم نداریم.
به افتخار حبیب آباد بخوانید و نشر دهید.