به گزارش شمال اصفهان؛سفرا و نمایندگان سفرای ۴۱ کشور آسیایی و اروپایی و نمایندگانی از ۵ دفتر عضو سازمان بین الملل از درمانگاه ابن سینا در شهر دولت آباد بازدیدکردند .درمانگاه ابن سینا در سال ۱۳۹۰ با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان در شهر دولت آباد افتتاح شد و به بیش از دو هزار اتباع خارجی […]

به گزارش شمال اصفهان؛سفرا و نمایندگان سفرای ۴۱ کشور آسیایی و اروپایی و نمایندگانی از ۵ دفتر عضو سازمان بین الملل از درمانگاه ابن سینا در شهر دولت آباد بازدیدکردند .
درمانگاه ابن سینا در سال ۱۳۹۰ با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان در شهر دولت آباد افتتاح شد و به بیش از دو هزار اتباع خارجی در شهرستان برخوار کلیه خدمات پزشکی را ارائه می کند .
این بازدید با هدف آشنایی با خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان در زمینه های آموزش بهداشت و معیشت و حمایتی و بررسی روند خدمات به اتباع بیگانه انجام شد.
این بازدید توسط کیساری عالی پناهندگان سازمان ملل با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بر گزار شد.
در این بازدید سفرا، معاونان سفرا، کاردار و دبیر اول کشورهای افغانستان، استرالیا، فرانسه ، آلمان، هند، ژاپن، هلند، نروژ،‌اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) و نمایندگان ۵ دفترعضوسازمان ملل از سازمان بین المللی مهاجرت، هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه ، برنامه جهانی غذا و کمیساری عالی پناهندگان حضور داشتند .

بازدید سفرای کشورهای اروپائی از مرکز بهداشت ابن سینا شهر دولت آباد

.

بازدید سفرای کشورهای اروپائی از مرکز بهداشت ابن سینا شهر دولت آباد

.

بازدید سفرای کشورهای اروپائی از مرکز بهداشت ابن سینا شهر دولت آباد

.

بازدید سفرای کشورهای اروپائی از مرکز بهداشت ابن سینا شهر دولت آباد