به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با روز کودک، اقای مهندس خدایی بخشدار و جمعی ازکارکنان بخشداری در محل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهر حبیب اباد و در جمع کودکان حاضر در کانون حضور یافتند. موضوع کار بچه ها با عنوان “کودکان تشنه اند” در قالب مسابقه مابین دانش اموزان حاضر در کارگاه در حال […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با روز کودک، اقای مهندس خدایی بخشدار و جمعی ازکارکنان بخشداری در محل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شهر حبیب اباد و در جمع کودکان حاضر در کانون حضور یافتند. موضوع کار بچه ها با عنوان “کودکان تشنه اند” در قالب مسابقه مابین دانش اموزان حاضر در کارگاه در حال اجرا بود و بخشدار نیز ضمن تشویق کودکان در جمع ایشان از این ایام سخن گفت.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد

.

بازدید بخشدار از کودکان کانون پرورش فکری شهر حبیب اباد