به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز اعضای کمسیون امنیتی نظارت بر اسلحه ومهمات و مواد ناریه شهرستان برخوار ، متشکل از بخشدار محترم بخش حبیب آباد-نماینده فرمانداری-نماینده سپاه-نماینده نیروی انتظامی – رئیس محترم بهزیستی – ریئیس محترم صنعت معدن و تجارت و نماینده منابع طبیعی شهرستان برخوار از اراضی ملی بخش حبیب اباد بازدید نمودند. . […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز اعضای کمسیون امنیتی نظارت بر اسلحه ومهمات و مواد ناریه شهرستان برخوار ، متشکل از بخشدار محترم بخش حبیب آباد-نماینده فرمانداری-نماینده سپاه-نماینده نیروی انتظامی – رئیس محترم بهزیستی – ریئیس محترم صنعت معدن و تجارت و نماینده منابع طبیعی شهرستان برخوار از اراضی ملی بخش حبیب اباد بازدید نمودند.

بازدید اعضای جلسه کمسیون امنیتی بر اسلحه و مهمات از بخش حبیب اباد

.

بازدید اعضای جلسه کمسیون امنیتی بر اسلحه و مهمات از بخش حبیب اباد

.

بازدید اعضای جلسه کمسیون امنیتی بر اسلحه و مهمات از بخش حبیب اباد

.

بازدید اعضای جلسه کمسیون امنیتی بر اسلحه و مهمات از بخش حبیب اباد