صدای برخوار؛ رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار از اولین دوره آموزشی کشت کار گلخانه ای در حبیب آباد خبر داد

به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتشریح این خبرافزود: درراستای جلسات برگزارشده در خصوص اشتغالزایی ورونق کسب وکارو ارائه دوره های نوین آموزشی درروستاهای شهرستان، اولین دوره آموزش کشت کار گلخانه ای با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان ویژه بخش حبیب آباد جهت بیش از ۱۷ نفر برگزارگردید.
علیرضا ملک پوردرخصوص مهمترین فاکتورهای انتخاب رشته کشتکار گلخانه بیان داشت: ایجاد اشتغال پایدار، کسب درآمد مناسب دربازارداخلی و یا بخش صادرات می تواند از مهمترین فاکتورها باشد.
رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخواراز مزیت های کشت های گلخانه ای نیز گفت: با توجه به کمبود شدید آب درکشور از جمله مزیت های کشت های گلخانه ای این است که ضمن صرفه جوئی فراوان درمصرف آب می توانیم تولید محصول بسیاربالاتری در واحد سطح نسبت به زمین زراعی داشته باشیم.
درادامه علیرضا ملک پورگفت: نوع محصول انتخاب شده و همچنین فعالیت در بازار داخلی و خارجی میزان درآمد در این بخش بسیار متنوع می باشد، همچنین با رعایت نکات علمی و تجربی در کار، می توان درآمد بسیار بالایی کسب کرد که این خود مستلزم کسب مهارت لازم در این رشته است.
وی ادامه داد: در این رشته پس از دریافت آموزش های لازم می توان با مشاوره در امور کشت های گلخانه ای و یا با اجاره گلخانه و یا مشارکت در امر تولید، به درآمد مناسب رسید.

انتهای پیام/