به گزارش شمال اصفهان؛مجمع عمومی شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت تعاونی برای دوره بعد انتخاب شدند.مجمع عمومی تعاونی مطبوعات در حالی عصر پنجشنبه برگزار شد که اعضای هیات مدیره این دوره از تعاونی و بازرس‌ها با رأی مدیران مسئول حاضر در انتخابات، مشخص شدند و اساسنامه جدید […]

به گزارش شمال اصفهان؛مجمع عمومی شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان این شرکت تعاونی برای دوره بعد انتخاب شدند.
مجمع عمومی تعاونی مطبوعات در حالی عصر پنجشنبه برگزار شد که اعضای هیات مدیره این دوره از تعاونی و بازرس‌ها با رأی مدیران مسئول حاضر در انتخابات، مشخص شدند و اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون و همچنین تغییر ماده ۲۲ اساسنامه مورد عمل (افزایش تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از ۵ تن به ۷ تن و افزایش علی‌البدل هیات مدیره از دو تن به چهار تن) تصویب شد.

برگزاری این انتخابات که تا آخرین ساعات ۷ بهمن ادامه داشت، با اعتراض‌هایی از سوی حاضرین همراه بود و نهایتاً اعضای انتخابی هیات مدیره دوره جدید تعاونی مطبوعات بعداز بررسی مجدد آرای حاظرین هشتم بهمن به صورت رسمی اعلام شد
بر اساس رای حاضرین در انتخابات ملاسعیدی، فتحی و دستجردی به عنوان بازرس‌های دوره جدید تعاونی مطبوعات برگزیده شدند.

اسامی انتخابی هیات مدیره تعاونی هم که روز جمعه اعلام شد به شرح زیر است:

بهبهانی، طبق چی، کریمی، پیمان،‌ نامورصدیق،‌ عیسی خانی و آذرنگار

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

.

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

.

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

.

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

.

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد

.

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور برگزار شد