به گزارش شمال اصفهان؛مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) برگزار می شود.بازی ها به صورت دوره ای باحضور ١٣ تیم پیشکسوت و٨ تیم ازاد برگزار خواهد شد . . . پیشکسوتان به دوگروه به نام های شهید مسلم خیزاب وسجاد مرادیو آزاد […]

به گزارش شمال اصفهان؛مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره) برگزار می شود.
بازی ها به صورت دوره ای باحضور ١٣ تیم پیشکسوت و٨ تیم ازاد برگزار خواهد شد

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد

.

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد

.

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد

.

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد

پیشکسوتان به دوگروه به نام های شهید مسلم خیزاب وسجاد مرادی
و آزاد به دوگروه به نام های شهید مرتضی زارع وعبدالحسین یوسفیان تقسیم شدند
برنامه بازیها

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد

.

افتتاحیه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم در بخش حبیب آباد