به گزارش شمال اصفهان؛شورای اسلامی شهر حبیب آباد در نظر دارد جهت استقرار اداره گاز و پست امداد در بخش حبیب آباد یک باب منزل مسکونی با شرایط زیر رهن نمایددارای ۲ الی ۳ اتاق و یک سالن باشددارای پارکینگ باشدترجیها نزدیک به خیابان های اصلی شهر باشدجهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری حبیب آباد […]

به گزارش شمال اصفهان؛شورای اسلامی شهر حبیب آباد در نظر دارد جهت استقرار اداره گاز و پست امداد در بخش حبیب آباد یک باب منزل مسکونی با شرایط زیر رهن نماید
دارای ۲ الی ۳ اتاق و یک سالن باشد
دارای پارکینگ باشد
ترجیها نزدیک به خیابان های اصلی شهر باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری حبیب آباد مراجعه بفرمائید.