۱۲ نامزد برای کرسی مجلس شورای اسلامی شاهین شهر ، میمه و برخوار به رقابت می پردازند .

به گزارش صدای برخوار،۱۲ نامزد برای کرسی مجلس شورای اسلامی شاهین شهر ،میمه و برخوار به رقابت می پردازند.