به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: در راستای تحقق اسناد و قوانیین بالادستی از جمله ماده ٢٩ قانون اساسی و به منظور ارتقاء توانمندی و افزایش سطح دانش فنی و مهارتی جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی و پیرو تفاهم نامه سازمان […]

به گزارش صدای برخوار ؛ علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: در راستای تحقق اسناد و قوانیین بالادستی از جمله ماده ٢٩ قانون اساسی و به منظور ارتقاء توانمندی و افزایش سطح دانش فنی و مهارتی جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی و پیرو تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای با سازمان بهزیستی کشور ، جلسه هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار مددجوی سازمان بهزیستی شهرستان برخوار با حضور قربانی ریاست بهزیستی شهرستان در محل فنی و حرفه ای شهرستان برگزار گردید.
علیرضا ملک پور بیان داشت: در این جلسه مصوب گردید در کوتاه ترین زمان ممکن افراد گروه هدف به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان معرفی، تا دوره های آموزشی صنایع دستی و پوشاک برای این افراد برگزار گردد