به گزارش شمال اصفهان؛ایین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در پایان سومین سال فعالیت دولت تدبیر وامید درشهرستان برخواربا حضور مهندس طرفه مدیر کل محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،عبدانی فرماندار محترم شهرستان ، حاجی نماینده مردم برخوار در مجلس،سرهنگ صادقی فرمانده انتظامی شهرستان ،سرگرد مرادی جانشین محترم انتظامی برخوار،مهندس خدایی بخشدار محترم بخش […]

به گزارش شمال اصفهان؛ایین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در پایان سومین سال فعالیت دولت تدبیر وامید درشهرستان برخواربا حضور مهندس طرفه مدیر کل محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،عبدانی فرماندار محترم شهرستان ، حاجی نماینده مردم برخوار در مجلس،سرهنگ صادقی فرمانده انتظامی شهرستان ،سرگرد مرادی جانشین محترم انتظامی برخوار،مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد،توکلی شهردار سین برخوار، وجمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی برگزار شد.
بهره برداری از خیابان شهدای مدافع حرم (کمر بندی غرب شهر خورزوق باهزینه ای بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال
ایین کلنگ زنی ساختمان سازمان حمل ونقل جمعی شهرداری های شهرستان به متراژ ۳۰۰ متر مربع و۵۷۶ مترمربع زیربنادر ۴ سقف با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو پانصد میلیون ریال
بهره برداری از سالن ورزشی شهدای کربکند به متراژ۱۳۰۰ مترمربع وظرفیت ۲۰۰نفر باهزینه ای بالغ بر یک میلیاردو ششصد میلیون ریال بامشارکت اداره ورزش وجوانان وشهرداری دولت آباد در محله کربکند دولت اباد
افتتاح و بهره برداری از سالن همایش خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی واحددولت ابادبه متراژ۳۰۰متر مربع وظرفیت ۲۷۰ نفر باهزینه ای بالغ بر هفت میلیاردو پانصدمیلیون ریال شامل سیستم گرمایش وسرمایش، نور افشانی و…
افتتاح وبهره برداری از مجتمع ابرسانی ومنبع آب روستاهای علی ابادچی، پروانه،مرغ ودنبی شامل احداث مخزن ۲۵۰ مترمکعب مرغ ودنبی و۱۰۰ متر مکعب هوایی علی آباد چی وپروانه – ایستگاه پمپاژ وخط انتقال ۵۳ کیلومتری همچنین اصلاح شبکه به طول ۱۰ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر پانزده میلیاردو پانصد میلیون ریال

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار

.

آیین بهره برداری از پروژه های اجرا شده در برخوار