به گزارش شمال اصفهان؛آیین تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برخوار با حضور زینلی پور معاون طرح ها و سرمایه گزاری های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، محمد رضا عبدانی فرماندار شهرستان، سلطانی معاون فرماندار، خشنودی بخشدار مرکزی و دیگر مدعوین در محل فرمانداری برگزار شد .در این آیین […]

به گزارش شمال اصفهان؛آیین تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برخوار با حضور زینلی پور معاون طرح ها و سرمایه گزاری های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، محمد رضا عبدانی فرماندار شهرستان، سلطانی معاون فرماندار، خشنودی بخشدار مرکزی و دیگر مدعوین در محل فرمانداری برگزار شد .
در این آیین احمد رضا کرمی به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان معرفی، و از خدمات حمید رضا رحیمی قدردانی شد.

آئین تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت و معدن برخوار برگزار شد