بایگانی‌ها میلادی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
جمجمه تیمور لنگ +عکس ۲۰ دی ۱۳۹۳

جمجمه تیمور لنگ +عکس

در سال ۱۹۴۱ مقارن با جنگ جهانی دوم آرامگاه امیر تیمور گورکانی بدست محققان شوروی شکافته شد تا با بدست آوردن بقایای وی چهره اصلی اورا ترسیم کنند. در نبش قبر تایید شد که یک پای جنازه از پای دیگرش کوتاه تر است.     جمجمه تیمور لنگ در دست دانشمندان اهل شوروی جالب اینجاست […]