بایگانی‌ها سازگار - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
بیش از ۸۰ هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

بیش از ۸۰ هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است

به گزارش شمال اصفهان؛بیش از ۸۰ هزار گل در گلخانه شهرداری دولت آباد تولید و در سطح شهر کاشته شده است .شهردار دولت آباد در مصاحبه ای گفت:‌ امسال در راستای توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی فضای سبز شهری بر اساس پوشش گونه های گیاهی متناسب و سازگار با اقلیم و آب و […]