بایگانی‌ها سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
لزوم ارائه امتیازات ویژه برای حفظ باغات و فضای سبز تبریز ۰۳ مهر ۱۳۹۵
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی خواستار شد:

لزوم ارائه امتیازات ویژه برای حفظ باغات و فضای سبز تبریز

تبریز – معاون فنی عمرانی استانداری آذربایجان شرقی بر لزوم برنامه ریزی برای ارائه امتیازات ویژه به شهروندان تبریزی برای حفظ باغات و کاربری های فضای سبز تاکید کرد.