بایگانی‌ها سازمان بهزیستی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
باید خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان برخوار تاسیس شود ۲۸ تیر ۱۴۰۰

باید خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان برخوار تاسیس شود

رئیس بهزیستی شهرستان برخوار گفت:برخی از معلولین نمی توانند هزینه درمانشان را تامین کنند از اینرو با کمک بهزیستی مخارج زندگیشان تامین می شود و اگر خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان تاسیس شود خدمات بهتری به معلولین ارائه می شود.